همچنان به بازگشت احمد متوسلیان امیدواریم

محمد متوسلیان برادر جاوید الاثر احمد متوسلیان گفت: اگرچه سال‌هاست که از برادرم خبری نیست اما چنانچه ۵ درصد هم احتمال سلامتی اورا بدهیم باز هم یعنی منتظریم. درصد زنده بودنشان را پایین می‌دانیم اما همچنان به بازگشتش امیدواریم.