گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود

محمد معتمدی
تیتراژ ویژه برنامه عتبات کلمات
شاعر : علیرضا قزوه

برخیز که شور محشر آمد

نوحه‌خوانی که از لحاظ فرم بر پایه‌ ریتم استوار است، در بین مکاتب موسیقی دستگاهی، بیشترین شباهت را به تصنیف موسیقی ایرانی دارد.