به بهانه رشد اقتصادی عده‌ای لگدمال نشوند

مهم‌ترین ابزار اجرایی هر حركت ملی جدای از هویت فرهنگی و اعتقادات مردمی، بنیه اقتصادی است كه آن جامعه می‌بایست از آن برخوردار باشد تا بتواند برنامه‌های پیشرفت و اهداف خود را محقق كند. به نظر می‌رسد كه نام‌گذاری سال 90 به «جهاد اقتصادی»، برای ایجاد این بنیه عمومی در جامعه است كه در برخی سخنان ایشان به عنوان ارتقای ثروت ملی به آن اشاره شده است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.