الزامات و چالشهای پیش روی وزیر ارتباطات

عدم هماهنگی وزارت ارتباطات با شورای عالی فضای مجازی مثل اینست که بگوییم وزیر علوم مرجعیت و شان سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی را قبول نداشته باشد قطعاً اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد نه تنها در سیاستگذاری که در اجرا هم با مشکل مواجه می‌شویم.