کشف خودکارهای تروریستی در سیستان

فرمانده هنگ مرکزی زابل گفت: 10 خودکار تروریستی قبل از ورود به کشور و استفاده از عملیاتهای خرابکارانه کشف و ضبط شد.