روحانی با میراث احمدی‌نژاد چه خواهد کرد؟

حذف مشاورین جوان از کنار مدیران دولتی تنها حاشیه این «ابتکار احمدی نژاد» در دولت روحانی نیست و انتصاب یکی از خویشاوندان رئیس جمهور در این سمت، احتمال بروز حواشی جدید را بالا برده است.