زلزله آسیبی به نیروگاه بوشهر نرسانده است

نیروگاه بوشهر روند طبیعی خود را طی می‌کند و هیچ اثر خاصی تحت شعاع زلزله اتفاق افتاده عصر روز سه‌شنبه بر نیروگاه وارد نشده است.