رهبر جدید اخوان المسلمین مصر کیست؟

محمود عزت ابراهیم، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه الزقازیق قاهره را باید از قدیمی‌ترین اعضای جماعت اخوان المسلمین به‌شمار ‌آورد که از نخستین سال‌های نوجوانی با جماعت آشنا و تنها ساعاتی پس از بازداشت محمد بدیع به رهبری جماعت برگزیده شد.