برای یک عروسی متوسط چه خرج‌هایی دارید؟

نگاهی اجمالی به حدود مخارج و هزینه‌های برگزاری یک جشن عروسی می‌اندازیم. این قیمت‌ها با توجه به شهر محل زندگی شما، کیفیت خدمات، تعداد مهمانان و… متفاوت است. در این محاسبات، به طور میانگین، هزینه‌های برگزاری یک جشن عروسی در تهران محاسبه شده است.