حیات پست مدرن، تجربه‌ سوژگی و سبک زندگی

دنیای مصرفی جدید تجربه‌ی سوژگی فرد در نسبت مصرف و معنابخشی را از جا می‌کند و سوژه با جهانی دیگرگون مواجه می‌شود. در فرآیند تزریق مداوم آرزومندی، آرزومندی‌ها و الگو‌ها و سبک‌های زندگی دیگر در قید طبقه‌بندی‌های صلب طبقاتی قرار نمی‌گیرند، بلکه آرزوها و امیال مصرفی فرد را از طبقه در معنای سنتی کلمه جدا می‌کند.

غفلت از مستندسازان شهید، نتیجه مدرنیته

احتمالا تلقی مسئولین هم همین است که هنردوستان دوست‌تر می‌دارند که چیزی آن‌ها را یاد تکالیفشان در برابر خدا نیندازد. تا آنجا که گاهی برخی با آسمان به ریسمان بافتن، تکالیف را نفی می‌کنند. غافل از اینکه حق و تکلیف همواره ملازم یکدیگرند.

«نقد و بررسی ایدئولوژی‌های مدرن» با حضور شهریار زرشناس

سرفصل های دوره دوم درس‌گفتارهای «نقد و بررسی ایدئولوژی‌های مدرن»بدین شرح است: سوسیالیسم، مارکسیسم، نو‌مارکسیسم، فاشیسم، ناسیونالیسم، فمینیسم، نولیبرالیسم، سوسیال دموکراسی و محیط زیست(اکولوژیسم).

کسانی که «کلفتی مدرن» را تئوریزه کردند

عده‌ای با نگاه روشنفکرانه و با این بیان که زن سنتی «کلفت» است که برای همسر خود کار می‌کند، برای زن‌فریبی و عوامفریبی کلفتی مدرن را تئوریزه کردند و زن را به عنوان ابزاری در دست سرمایه‌داران قرار دادند.

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.