فرهنگ،سخنران زیاد دارد اما طبیب‌هایش قلیل!

قائم به شخص بودن در حوزه ی فرهنگ و عدم رویکرد سیستمی یکی از خطرات جدی این بخش است در بعضی از مراکز و مجموعه های فرهنگی در کشور می گویند فلان فرد خودش یک دایره المعارف فرهنگی است که البته باید دعا کرد که آن فرد ۱۰۰۰ سال عمر کند چراکه اگر آن فرد نباشد دیگر چیزی به نام اطلاعات و سوابق از فعالیت های قبلی آن مجموعه در دست نیست!!

نیرومند: مفاهیم انقلاب در جامعه هنری بایکوت است

محمدحسین نیرومند با بیان اینکه سینمای ایران به لحاظ کمیت و کیفیت با انقلاب اسلامی فاصله‌ دارد با اشاره به برخی مدیریت‌های خارجی و پنهان سینمای کشور گفت: مفاهیم انقلاب اسلامی در جامعه هنری بایکوت است.