محسن یزدی مدیر مرکز فیلم مستند سوره شد

محمد حمزه‌زاده در حکمی محسن یزدی را به مدیریت مرکز فیلم مستند سوره منصوب کرد.