مجلس یک مصوبه دیگر دولت را ملغی‌الاثر اعلام کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون پیش بینی اعتبارات مراکز اقامتی و تفریحی را ملغی‌الاثر اعلام کرد.