معتادانی که غربالگری می‎شوند

17 مرکز اقامتی ماده 16 در کشور وجود دارد که یکی از این مراکز در لرستان است که معتادان در آن غربالگری می‌شوند.