«چ» و «رستاخیز»؛ نوید شروع سینمای جهانی

مرتضی‌علی عباس‌میرزایی، میهمان دیگر «سودای سیمرغ» درباره فیلم «شیار 143» سخن گفت. وی با ابراز تعجب و خرسندی از تماشای این فیلم عنوان کرد: «تعجب بخاطر این بود که از خانم نرگس آبیار انتظار چنین فیلمی را نداشتم. چرا که فیلم گذشته ایشان را به هیچ وجه دوست نداشتم. اما امروز بسیار بسیار لذت بردم.»