ابتکار یک استاندار برای ترویج فرهنگ نماز

وی مقرر کرده است ، این جلسه که با حضور اعضای ستاد اقامه ی نماز استان برگزار می شود ، هر هفته هنگام اذان صبح و در یکی از مساجد شهر قزوین برگزارشود.