نکاح با اینترنت محقق نمی‌شود

«این نوع ازدواج قابل پذیرش نیست و قطعاً با اینترنت ازدواج محقق نمی‌شود بلکه ازدواج در واقع باید به وسیله صیغه عقد باشد با استفاده از کلماتی که در فقه آمده یعنی متوقف براین است که الفاظ ازدواج یعنی ایجاب و قبول از طریق فضای مجازی صورت گیرد.»

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.