بی بی سی چه می داند «مرحمت» که بود؟

بخش فارسی بنگاه خبری انگلستان (بی بی سی) در گزارشی با اشاره به داستان زندگی و شهادت مرحمت بالازاده شهید نوجوان اردبیلی، به انتقاد از ترویج فرهنگ شهادت در بین نوجوانان پرداخته است.