تیزر جدید مستند «عابدان_کهنز» منتشر شد

عابدان_کهنز؛ روایتی متفاوت از مدافعان حرم؛ از کهنز تا حلب

علیرضا کمیلی

نكته‌ای برای دوران گذار از دولت‌محوری به مردم‌محوری

بخش مهمي از ظرافت و سختي «دوران گذار» بدليل عادات اقتصادي و «فرهنگ كار» حاكم بر كشور ماست. عادت به كارهاي آسان و بدون نظارت و بودجه‌هاي هنفگت بي‌حساب و ساعت مفيد كاري بسيار اندك ادارات، چيزي نيست كه با صرف واگذاري به بخش خصوصي و مردمي بزودي بهبود يابد هر چند ذات بخش خصوصي –اگر واقعا خصوصي باشد- بدليل استقلال مالي و اهميت مساله سود و كارآمدي براي او، آن بدنه خسته را به تحرك وادار مي‌كند.