تظاهرات دومیلیون نفری در436 شهر آمریکا

دو میلیون نفر از مردم آمریکا عصر روز گذشته (شنبه) در بیش از 400 شهر در اعتراض به فعالیت شرکت تولید دانه و محصولات کشاورزی «مونسانتو» دست به تظاهرات زدند.