درگیری در مرزهای ایران و پاکستان تکذیب شد

فرمانده مرزبانی ناجا گفت:‌ هیچ درگیری بین مرزبانان ایرانی و پاکستانی در روز جاری در مرزها اتفاق نیفتاده است.