مناظره‌های تلویزیونی عامل انتخاب مردم

در این نظرسنجی در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری امسال پرسیده شد که در نظرسنجی اول که در اسفندماه برگزار شد 69.5 درصد مردم اعلام کردند که قطعا و یا به احتمال زیاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت می کنند.