کمک به ایران برای حل بحران‌های منطقه‌ای

وزیر امور خارجه نروژ با بیان اینکه کشورش برای حل بحران‌های منطقه‌ای بر روی کمک ایران حساب کرده است، گفت: گسترش روابط دوجانبه دو کشور در دستور کار دولت نروژ قرار گرفته است.