قانون انتخابات شامل رئیس جمهور نمی‌شود

ریاست جمهور جزء مقامات اجرایی که مستقیما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمی شوند مهمترین دلیل آن، این است که در زمانی که رییس جمهور کشور داوطلب انتخابات می شود ضرورت و نیازی به استعفا ندارد و نمی تواند هم داوطلب باشد و هم مسئول برگزاری مستقیم انتخابات! بنابراین ماده 73 قانون انتخابات منصرف از رییس جمهور است حتی در زمانی که داوطلبی با اعلام رسمی تحقق یافته باشد، مشمول این حکم قرار نمی‌گیرد.

«نوار ۸ میلیونی رییس‌جمهور …»،کذب است

مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور طی اطلاعیه‌ای انتشار مطلبی غیرواقعی و دروغین با موضوع «نوار ۸ میلیونی رییس‌جمهور …» توسط یکی از سایت‌های خبری را تکذیب کرد.