سرنوشت زنان بی‌خانمان؛ گم شده در غبار لوایح قانونی

مرکز نگهداری لویزان از اوایل سال 90 به صورت ویژه برای نگهداری از زنان بی خانمان تهرانی اختصاص یافت. گروه هدف این مجموعه زنان متکدی، بی خانمان، در راه مانده و کارتن خواب هستند. به گفته رئیس مرکز 90 درصد آنها معتاد و میانگین سنی مددجویان بیشتر 20 تا 35 ساله است.