ضیافت افطاری اتحادیه مراکز شیعه آلمان

مرکز «التراث» شهر برلین شاهد برگزاری مراسم ضیافت افطاری با حضور روحانیون، فعالان مراکز و مساجد شیعی، نمایندگان رسانه‌ها، شخصیت‌های سیاسی، اندیشمندان و مسلمانان از ملیت‌های مختلف بود.