مركز عالی زنان تشكيل می‌شود

رئیس فراکسیون زنان مجلس از تشکیل «مرکز عالی زنان» در آینده‌ای نزدیک خبر داد.