دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی، جهالت محض است

راشد الراشد با بیان اینکه دین برای این جریانات وسیله‌ای برای تامین اهداف سیاسی آنهاست گفت: اگر این جریانات سلطه را در سوریه و عراق به دست می‌آوردند، شعار توحید و تکفیر را مطرح نمی‌کردند. خطرناک‌ترین چیزی که تکفیری‌ها به آن می‌پردازند استفاده از دین و زشت نشان دادن چهره آن برای مردم است.