وزیر بهداشت نباید سهامدار بخش خصوصی باشد

سازمان نظام پزشکی نیز یک صنف می باشد و بر اساس وظیفه ای که یک صنف بر عهده دارد، می بایستی برای دفاع از حقوق اعضای صنف خود اقدام کند، هرچند جریان حاکم بر نظام پزشکی، امروزه به نحوی از منافع لایه نازکی از پزشکان متخصص دفاع می کند که گویی پزشکان عمومی -که در واقع بدنه اصلی ارائه خدمات سلامت در کشور هستند- اصلاً عضو این سازمان نیستند.

ویژه‌نامه « قانون‌گذاری » منتشر شد

ویژه نامه « قانون گذاری » با عناوینی چون: اهمیت سیاستگذاری / پیغمبر خدا برای چه می آید؟/قانون (الزام قانونی مبنی بر عدم فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی)/ سیر خبر (نمونه هایی از فساد ناشی از حضور همزمان در دو بخش)
/مقاله تحلیلی (صنف چیست؟ چه وظایفی بر عهده دارد؟ و برای چه تشکیل شده است؟)/قانون گذاری (نفوذ در کانال های قدرت!)…منتشر شده است.

«تفکیک» ویژه نامه مرکز مطالعات سیاست گذاری سلامت

اولین شماره نشریه مرکز مطالعات سیاست گذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شد.

انجام اصلاحات از ساختار نظام سلامت برنمی‌آید

نظام سلامت کشور ما از معضلاتی ساختاری رنج می برد که اجازه نداده است طعم خوش پیشرفت های پزشکی پس از انقلاب به کام عامه مردم ایران به ویژه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه شیرین بنماید. از طرف دیگر تحلیل روندهای گذشته وزارت بهداشت نیز نشان می دهد که انجام اصلاحات لازم در جهت حل این معضلات از ساختار فعلی نظام سلامت انتظاری بیهوده است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.