هدف عمار، تربیت نیروی انقلابی فیلم‌ساز است

آقامحمدیان گفت: عوامل اجرایی عمار به دنبال تربیت نیرو‌های فیلمساز انقلابی و حزب اللهی بودندو با توجه به استقبال از جشنواره، دوستان به هدف خود نزدیک شده‌اند.