پرونده «آرون شوارتز» را چه كسی پيگيری می‌کند؟

در ایالات متحده آمریکا که مدعی حقوق بشر است و در زمینه پرونده مرحوم ستار بهشتی نیز رسانه‌های متعدد خود را مسئول ارائه اطلاعات غلط و فضاسازی تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران کرد، مرگ یک وبلاگ‌نویس مشهور نه تنها با پوشش رسانه‌ای روبرو نشد، بلکه حتی مقامات آمریکایی و حتی رئیس پلیس منطقه هم حاضر به پاسخگویی و پیگیری پرونده مرگ آرون شوارتز نشده است.