جراحات وارده با مرگ خلیلی بی‌ارتباط نیست

این مساله از طریق سازمان پزشکی قانونی به دادسرا اعلام شده است.

دخترانی که خودرا در آزار جنسی مقصرمی‌دانند

دخترهای مصری با اینکه می‌گویند خودشان قربانی آزار خیابانی بوده اند اما باز هم رفتار تحریک کننده دخترها را عامل اصلی آزار و اذیت های خیابانی معرفی میکنند.

تلفن همراه اعتماد را کاهش می‌دهد

تلفنهای همراه چندان به محاورات غیر رسمی و عادی صدمه نمی زند اما وقتی از مردم خواسته می شود درباره مسئله ای معنا دار صحبت کنند وجود یک تلفن همراه در اتاق می تواند اعتماد و همدلی کمتر و روابط ضعیفتری را ایجاد کند.