قماری به نام مسابقات جام رمضان

در لغت «قمار» به دو گونه تعریف شده است که در یک معنای آن، قمار به گروگذاردن چیزی و تلاش برای بردن آن می باشد، اگر چه وسائل ویژه قمار در آن وجود نداشته باشد.

عکس: رقص تکنو به مناسبت دهه فجر

در مراسم افتتاحیه مسابقات پینگ پنگ دهه فجر و در حضور میهمانان، حرکات موزونی مانند رقص تکنو (!) هم اجرا شده است: