سفر به دیار سید جیکاک

نمی‌دانم چرا وقتی از سر نزدن مسئولان استان به آن منطقه سخن به میان آمد، ناخودآگاه یاد مجاهدت‌های سیدجیکاک و سفرش از جزیرۀ انگلستان در آن سوی قارۀ اروپا به روستاهای اندیکا و مسجدسلیمان در ایران افتادم. آیا چنین انتظاری از مسئولان نابجاست و مقایسۀ غیرت و همیت سیدجیکاک با مدیران کشور خودمان مع‌الفارق است؟

جریان شناسی سفرنامه‌های مرتبط با ایران

بر خلاف تصور اولیّه سفرنامه‌ها یک عنصر کلیدی در شکل گیری تاریخ معاصر ماهستند. و در دوره‌های مختلف به گونه‌های مختلف نمود یافته و حتی در قالب‌هایی مثل رمان، فیلم، داستان تصویری و…. نیز به صورت غیر مستقیم بازتولید شده اند. لذا بازخوانی سیر این آثار و سنجش اثرات آن‌ها بر فرهنگ و تاریخ و سیاست کشور و راه‌گشایی برای آینده از دل آن‌ها به مثابه‌ی محوری‌ترین سند ارتباطات میان فرهنگی، تاریخ معاصر یک امر ضروری به نظر می‌رسد.