بررسی دو مستند «جانشین» و «سیستان»

نوزدهمین نشست فیلمسازان جوان سینمای انقلاب، با اکران و بررسی دو مستند «جانشین» و «سیستان» به موضوع مستندهای تاریخی پرداخته می شود.