«اگر عزت به قهوه‌خانه نیاید»از شبکه مستند

مستند «اگر عزت به قهوه‌خانه نیاید» به کارگردانی فرشاد فدائیان، یکشنبه از شبکه مستند پخش می‌شود.