دانلود مستند: اینجا هر شب عده‌ای می میرند

این مستند به بررسی حرکت جنبش عدالتخواه دانشجویی در اعتراض به بی توجهی مسئولین به وضعیت کارتن‌خواب‌ها می‌پردازد که پنج شب به طول انجامید و در طی آن عدالتخواهان هر شب را مقابل یکی از نهاد‌های مسئول به صبح رساندند.