مستندی از چهره واقعی جامعه صهیونیستی

شبکه الجزیره در مستند «باتلاق» با بررسی آرمان «ارض موعود»، روزمرگی نسل سوم یهودیان مهاجر را برای آشنایی بیشتر با چهره واقعی داخل اسرائیل نشان داده و داستان هزاران اسرائیلی که برای امنیت از اسرائیل فرار می‌کنند را روایت می‌کند.