اولین مستند آنامورفیک-دیجیتال روی میز تدوین

محوریت این مستند چگونگی تربیت پاسداران انقلاب اسلامی است که با شیوه‌ای نو به تصویر کشیده می‌شود و تاکنون در مناطقی نظیر تهران، کویر،جنگل،شلمچه و منطقه جنوب غرب کشور تصیربرداری آنجام شده است.