فیلم: نخبگان سوری و لبنانی در «دروازه شرق»

مستند «دروازه شرق» به کارگردانی حیدر سهیلی اصفهانی، یکی از مستندهای مجموعه «دژ پایدار» است که توسط مرکز مستند حقیقت منتشر شده است.