دروازه غار

دروازه غار، نمونه یک مطالبه رسانه ای که به ثمر نشست

ثریا،از دروازه غار تا روزی روزگاری ترامپ

هفته گذشته مستند “دروازه غار، دروازه جهاد” از ثریا پخش شد و این هفته مستند متفاوت “روزی روزگاری ترامپ”. دو موضوع ظاهرا متفاوت اما باطناً شبیه به هم.