شیخ‌طادی فیلم زندگی رهبرانقلاب را می‌سازد

کارگردان مستند زندگی مقام معظم رهبری از ادامه مراحل تحقیق و پژوهش ساخت این مستند خبر داد.