«سرزمین سلمان» به عمار می‌رود

مستند سیاسی «سرزمین سلمان»‌ با موضوع حق مالکیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک،‌تنب بزرگ و ابوموسی به جشنواره فیلم عمار رفت.