«شما چه کسی هستید؟»

وحید چاووش مستندساز از ساخت مستندی با مضمون جنگ تحمیلی علیه ایران که در حال حاضر در مراحل پایانی تدوین به سر می‌برد، خبر داد.