مستندهای «سیما فکر» رونمایی می‌شود

مستندهای «عصر تلویزیون» و «سکولار نیستیم»٬ در میزگردی با حضور «سیدناصر هاشم‌زاده»، فیلم‌نامه‌نویس و پژوهشگر هنر، «سیدحسین شهرستانی»، پژوهشگر علوم اجتماعی و همچنین «سیدباقر نبوی» و «سیدعلی سیدان»، کارگردان‌های آثار یادشده نقد و بررسی می‌شوند و با تبادل نظر میان سخنرانان و نخبگان حاضر در جلسه به پایان خواهد رسید.