ساخت مستند «عمو روحانی» در مشهد

کارگردان مستند «عمو روحانی» گفت: مستندی ویژه با پرداختن به آسیب‌‌ها و حمله نرم دشمنان در مشهد در حال ساخت است.