عکس شناسنامه‌ی امام را چه کسی گرفت؟

تصمیم گرفتم از همان ابتدای اتاق چند فریم عکس بگیرم، کمی جلوتر بروم و دوباره عکس بگیرم. این کار را کردم تا همه‌ی 36 فریم را در آن اتاق گرفتم. وقتی فیلم‌هایم تمام شد، به یک متری صورت امام رسیده بودم. آن جا خواستم فیلم عوض کنم که همه از جمله خود امام خندیدند و دیگر از اتاق بیرونم کردند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.