آغاز فروش اینترنتی «فاکتور صوری»

«فاکتور صوری» به کارگردانی سید مهدی کرباسی، مستندی ۴۵ دقیقه‌ای در نقد نظام بانکداری کشور است که سفیر فیلم آن را سال گذشته در دانشگاه صنعتی شریف و با حضور دانشجویان و چهره های مختلف فرهنگی و اقتصادی، رونمایی کرد.

مصاف 2 ساخته می شود

معاون تولید موسسه سفیرفیلم بیان داشت: ««سیاه‌روی» به تحریم‌های نفتی و وابستگی اقتصاد ایران به نفت می‌پردازد و با توجه چالش اقتصادی که کشور با آن روبرو است، یکی از اولویت‌های اصلی سفیر این است که تا پایان سال ۹۲ تولید و عرضه آن انجام گیرد.»