ناگفته‌های شهید احمدی‌ روشن در «لبه‌ روشنایی»

ابعاد مختلف زندگی شخصی این شهید از دیگر قسمت­های این مستند است که در آن خانواده، دوستان و نزدیکان وی به آن خواهند پرداخت. پخش تصاویر حضور رهبر معظم انقلاب در منزل این شهید و سخنان ایشان از دیگر قسمت‌های این مستند خواهد بود.