«ممد نبودی»؛ روایتی متفاوت از دفاع مقدس

شهروز توکل مستندساز از ساخت مستندی تحت عنوان «نواکش» که به بررسی موسیقی اصیل مازندران می‌پردازد خبر داد.